Tisztelt Hölgyem/Uram!

 

A Gyömrői Fekete István Általános Iskola „Együtt az Iskoláért” Alapítványának célja, hogy elősegítse az oktatás színvonalának emelkedését, segítséget nyújtson a tanulók önálló ismeretszerzésében, lehetőséget teremtsen az oktatás tárgyi feltételeinek javítására.

Az alapítvány célul tűzte ki:

  • más forrásból nem megoldható tárgyi-anyagi jellegű kiadások támogatását,
  • az anyagilag hátrányos helyzetben lévő, segítségre szoruló gyermekek támogatását (osztálykirándulás, táborozás, színházlátogatás, étkeztetés, utazási költségek),
  • tehetséges gyermekek iskolán kívüli ismeretszerzésének elősegítését,
  • iskolán belül szervezett, tartalmas életre nevelő, új ismereteket nyújtó kezdeményezések támogatását.

Alapítványunk fő anyagi forrása az SZJA 1%-ából befolyó összeg (2017-ben 535.692 Ft), a papírgyűjtés, az adventi sütemény- és ajándékvásár, farsangi bálok bevételei. Jelentős támogatáshoz jutunk a szülők és a vállalkozók által nyújtott hozzájárulásokból.

Minden évben kiemelten támogatjuk megyei és az országos versenyeken résztvevő tanulóinkat. A gyermeknapok költségeit teljes mértékben alapítványunk biztosítja. Az úszásoktatás és egyéb szabadidős programok (színházlátogatás, múzeum látogatás, hangversenybérletek, túrázások) anyagi terheinek csökkentése is alapítványuk célkitűzései közé tartozik. Jelentős összeggel járulunk hozzá a tavaszi osztálykirándulásokhoz, így évek óta meg tudjuk valósítani azt, hogy egyetlen gyerekünk sem marad itthon anyagi okok miatt. Alapítványunk fizeti a nyári táborozáshoz a különjárati autóbusz teljes költségét.

Kérjük, amennyiben egyetért célkitűzéseinkkel, személyi jövedelemadójának 1%-ával támogassa „Együtt az Iskoláért” Alapítványunkat!

 

Alapítványunk adószáma: 19182559-1-13.

 

Minden támogatónknak ezúton is köszönetet mondok.

 

 

Hajdú András

az alapítvány kuratóriumának elnöke